ODBORNÉ KONZULTÁCIE

v oblasti osobnostného rozvoja a zvládania náročných životných situácií


INDIVIDUAL COUNSELING

in personal development and challenging life situations

V čom Vám viem pomôcť

- osobnostný rozvoj

- náročné životné situácie

- úzkosť, depresia, iné emočné problémy

- stres, pocity preťaženia, vyčerpania

- vyrovnávanie sa s onkologickým (alebo iným) ochorením

- vyrovnávanie sa s ochorením alebo stratou blízkej osoby

I can help you with

- personal development

- challenging life situations

- anxiety, depression, other emotional troubles

- stress, feeling overwhelmed, exhaustion

- coping with cancer or other illness

- coping with illness or loss of a loved one

Individuálne konzultácie


Viac informácií nájdete tu

Cenník nájdete tu

Online konzultácie


Viac informácií nájdete tu

Cenník nájdete tu

 

Counseling in English


For more information click here

For price click here