Služby / Services

Individuálna konzultácia

osobne alebo online

Individuálne stretnutie v trvaní 50 minút so zameraním na Vašu aktuálnu situáciu, resp. problém, ktorý Vás trápi. 

Cenník nájdete tu

Counseling in English

in person or online

Individual counseling session lasting 50 minutes focusing on your current situation or a problem  that worries you. 

For price click here