PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. 

viac o mne

Som klinická psychologička a psychoonkologička.

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde som neskôr obhájila doktorát. V roku 2019 som absolvovala špecializačnú skúšku z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

V roku 2015 som absolvovala kurz Sprevádzanie detí a rodín v smútení v detskom hospici Plamienok. 

V rokoch 2015 - 2020 som absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii pod vedením českej Společnosti pro logoterapii a existenciálni analýzu a momentálne pracujem pod supervíziou. 

V roku 2020 som absolvovala kurz Psychoterapeutická práca s traumou pod vedením českej Společnosti pro logoterapii a existenciálni analýzu. 

Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov a som členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko. 

Od roku 2013 pracujem na hematoonkologickej klinike s hematoonkologickými pacientmi, spolupracovala som s viacerými pacientskymi organizáciami, kde som pracovala s onkologickými pacientmi a ich rodinami. Momentálne som predsedníčkou občianskeho združenia Psychoonkologické centrum Noktua. Spolupracujem s občianskym združením Moje šťastné dieťa, o. z.