PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. 

viac o mne

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde som neskôr obhájila doktorát. V roku 2019 som absolvovala špecializačnú skúšku z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

V roku 2015 som absolvovala kurz Sprevádzanie detí a rodín v smútení v detskom hospici Plamienok.

V rokoch 2015 - 2020 som absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii pod vedením českej Společnosti pro logoterapii a existenciálni analýzu. Viac o existenciálnej analýze si môžete prečítať na https://slea.sk/ea-a-logoterapia/.

V roku 2020 som absolvovala kurz Psychoterapeutická práca s traumou pod vedením českej Společnosti pro logoterapii a existenciálni analýzu.

V rokoch 2022 - 2023 som absolvovala výcvik v metóde EMDR. Viac o EMDR si môžete prečítať na https://www.emdr-sipe.sk/emdr.php .

Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov a som členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko. 

V rokoch 2013 - 2023 som pracovala na hematoonkologickej klinike s hematoonkologickými pacientmi, spolupracovala som s viacerými pacientskymi organizáciami, kde som pracovala s onkologickými pacientmi a ich rodinami. Spolupracujem s občianskym združením Moje šťastné dieťa, o. z.