Cenník / Price list

Individuálne konzultácie

osobné stretnutie v trvaní 50 min

online stretnutie v trvaní 50 min

55€

Na stretnutie je potrebné prísť v dohodnutý čas, v prípade neskoršieho príchodu nie je možné čas stretnutia posúvať. 

V prípade, že sa na dohodnuté stretnutie nemôžete dostaviť, prosím oznámte to aspoň 24 hodín vopred. Inak je potrebné uhradiť plnú sumu sedenia. 

Cenník je platný od 01.01.2024. 

Individual Counseling in English

personal meeting lasting 50 min

online meeting lasting 50 min

55€

Please come to the meeting at the agreed time because it is not possible to postpone the time of the meeting in case of later arrival. 

If you are not able to come to the scheduled meeting, please let me know at least 24 hours in advance. Otherwise, you will be charged the full price of the meeting. 

Price list is valid from January 01st 2024.