Cenník / Price list

Individuálne konzultácie

osobné stretnutie v trvaní 50 min

35€

Online individuálne konzultácie

stretnutie na online platforme v trvaní 50 min

30€

Informačné stretnutie

osobné stretnutie v trvaní 50 min

30€

Informačné stretnutie online

stretnutie na online platforme v trvaní 50 min

25€

Counseling in English

personal meeting lasting 50 min

45€

Online Counseling in English

Online meeting lasting 50 min

40€

Information Meeting in English

personal meeting lasting 50 min

40€

Online Information Meeting in English

online meeting lasting 50 min

35€

Na stretnutie je potrebné prísť v dohodnutý čas, v prípade neskoršieho príchodu nie je možné čas stretnutia posúvať. 

V prípade, že sa na dohodnuté stretnutie nemôžete dostaviť, prosím oznámte to aspoň 24 hodín vopred. Inak je potrebné uhradiť plnú sumu sedenia.