ODBORNÉ KONZULTÁCIE

v oblasti osobnostného rozvoja a zvládania náročných životných situácií

V čom Vám viem pomôcť

- osobnostný rozvoj

- náročné životné situácie

- úzkosť, depresia, iné emočné problémy

- stres, pocity preťaženia, vyčerpania

- vyrovnávanie sa s onkologickým (alebo iným) ochorením

- vyrovnávanie sa s ochorením alebo stratou blízkej osoby

Individuálne konzultácie


Viac informácií nájdete tu

Cenník nájdete tu

Online konzultácie


Viac informácií nájdete tu

Cenník nájdete tu

 

Informačné stretnutie


Viac informácií nájdete tu.

Cenník nájdete tu

 

Counseling in English


For more information click here

For price click here

 

Information Meeting in English


For more information click here

For price click here